Quảng cáo

Lượt truy cập
Các văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tiêu chẩn, đo lường chất lượng tháng 10/2017

Văn bản của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ

Nghị định số 116/2017/NĐ-CP ngày 17/10/2017 của Chính phủ về việc quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô.

Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Văn bản của Bộ Công Thương

Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

Văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tư số 18/2017/TT-BNNPTNT ngày 09/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thông tư số 34/2017/TT-BTNMT ngày 04/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ.

Thông tư số 36/2017/TT-BTNMT ngày 06/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát, đo đạc tài nguyên nước và đánh giá, dự báo tài nguyên nước bằng mô hình dòng chảy.

Thông tư số 37/2017/TT-BTNMT ngày 06/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước.

Văn bản của Bộ Giao thông Vận tải

Thông tư số 31/2017/TT-BGTVT ngày 22/9/2017 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kính an toàn của xe ô tô, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lốp hơi dùng cho ô tô, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Thông tư số 32/2017/TT-BGTVT ngày 26/9/2017 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị áp lực trên phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển.

Văn bản của Bộ Xây dựng

Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy.

Văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư số 25/2017/TT-BTTTT ngày 17/10/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm lặp thông tin di động E-UTRA FDD - Phần truy nhập vô tuyến".

Thông tư số 26/2017/TT-BTTTT ngày 17/10/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị DECT".

Thông tư số 28/2017/TT-BTTTT ngày 07/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị truyền dẫn vô tuyến cố định và thiết bị phụ trợ".

Thông tư số 29/2017/TT-BTTTT ngày 07/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm mặt đất di động hoạt động trong băng tần Ku".

Linh CCBài viết khác
Danh mục văn bản mới liên quan đến Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 12/2018 + 01/2019
Danh mục văn bản liên quan đến TC-ĐL-CL tháng 8 - 10/2018
Danh mục văn bản liên quan đến TC-ĐL-CL tháng 7/2018
Danh mục văn bản mới liên quan đến Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, xuất nhập khẩu 6/2018
Các văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tiêu chẩn, đo lường chất lượng tháng 5/2018
Các văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tiêu chẩn, đo lường chất lượng tháng 4/2018
Các văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tiêu chẩn, đo lường chất lượng tháng 3/2018
Các văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tiêu chẩn, đo lường chất lượng tháng 01+ 02/2018
Các văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tiêu chẩn, đo lường chất lượng tháng 12/2017
Các văn bản mới liên quan đến tiêu chuẩn – đo lường – chất lượng tháng 9/2017
Các văn bản mới liên quan đến tiêu chuẩn – đo lường – chất lượng tháng 7,8/2017
Danh mục văn bản mới liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tháng 6/2017
Danh mục văn bản mới liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tháng 5/2017
Danh mục văn bản mới liên quan lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tháng 4/2017
Danh mục văn bản mới ban hành liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, xuất nhập khẩu (03/2017)
Danh mục văn bản mới ban hành liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, xuất nhập khẩu (02/2017)
Danh mục văn bản mới ban hành liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, xuất nhập khẩu (01/2017)
Các văn bản mới ban hành liên quan đến Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 10/2016
Các văn bản mới ban hành liên quan đến Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 9/2016
Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.