Quảng cáo
Lượt truy cập
Danh sách Email công vụ Sở Khoa học và Công nghệ

I5. Sở Khoa học Công nghệ

skhcn@khanhhoa.gov.vn

 

B1

Tạp chí KHCNMT

tapchikhcnmt@khanhhoa.gov.vn

 

1

Huỳnh Kỳ Hạnh

hkhanh@khanhhoa.gov.vn

Giám đốc Sở

2

Phạm Cao Cường

pccuong.skhcn@khanhhoa.gov.vn

Phó Giám đốc

3

Lê Vinh Liên Trang

lvltrang@khanhhoa.gov.vn

Phó Giám đốc

4

Nguyễn Khắc Sinh

nksinh@khanhhoa.gov.vn

Chuyên viên

5

Phạm Thị Thùy Quyên

pttquyen@khanhhoa.gov.vn

Chánh văn phòng

6

Đỗ Thị Kim Oanh

dtkoanh@khanhhoa.gov.vn

Văn thư

7

Võ Hà Cẩm Nhung

vhcnhung@khanhhoa.gov.vn

Chuyên Viên

8

Ngô Văn Hiệp

nvhiep.skhcn@khanhhoa.gov.vn

Chuyên Viên

9

Đàm Thị Huế

dthue@khanhhoa.gov.vn

Chuyên Viên

11

Phạm Thị Thanh Hương

ptthuong.skhcn@khanhhoa.gov.vn

Phó Trưởng phòng

12

Nguyễn Ngọc Thịnh

nnthinh.skhcn@khanhhoa.gov.vn

Chuyên Viên

13

Huỳnh Đức Hiền

hdhien@khanhhoa.gov.vn

Chánh Thanh tra

14

Huỳnh Thị Kiều Châu

htkchau@khanhhoa.gov.vn

Chuyên viên

15

Thái Hồng Huy

thhuy@khanhhoa.gov.vn

Chuyên viên

16

Nguyễn Đình Mãi

ndmai@khanhhoa.gov.vn

Chuyên Viên

17

Lê Thị Diệp Thảo

ltdthao@khanhhoa.gov.vn

Phó Trưởng phòng
- Phụ trách phòng

18

Nguyễn Thế Lộc

ntloc.skhcn@khanhhoa.gov.vn

Chuyên Viên

20

Phạm Thị Kim Dàn

ptkdan@khanhhoa.gov.vn

Chuyên viên

22

Tô Hồng Nhung

thnhung@khanhhoa.gov.vn

Phó Trưởng phòng

24

Nguyễn Tấn Thành

ntthanh.skhcn@khanhhoa.gov.vn

Chuyên viên

25

Nguyễn Thị Thanh Hương

ntthuong.skhcn@khanhhoa.gov.vn

Trưởng phòng

26

Trần Thị Hương

tthuong@khanhhoa.gov.vn

Chuyên Viên

I5.1

Chi cục TĐC

cctcdlcl@khanhhoa.gov.vn

 

1

Nguyễn Hoài Sơn

nhson.skhcn@khanhhoa.gov.vn

Chi cục trưởng

2

Phạm Thị Lan

ptlan.cctcdlcl@khanhhoa.gov.vn

Chuyên Viên

3

Huỳnh Xuân Thắng

hxthang@khanhhoa.gov.vn

Chuyên Viên

4

Nguyễn Công Thoại

ncthoai@khanhhoa.gov.vn

Chuyên Viên

5

Nguyễn Thị Tuyết

nttuyet.cctcdlcl@khanhhoa.gov.vn

Chuyên Viên

6

Trần Thanh Lân

ttlan.cctcdlcl@khanhhoa.gov.vn

Chuyên Viên

7

Võ Thị Chiến

vtchien@khanhhoa.gov.vn

Kế toán

8

Nguyễn Nhật Thịnh

nnthinh@khanhhoa.gov.vn

Chuyên Viên

9

Trần Thị Thanh Giang

tttgiang@khanhhoa.gov.vn

Chuyên Viên

10

Lê Thị Mỹ Linh

ltmlinh.cctcdlcl@khanhhoa.gov.vn

Chuyên Viên

I5.2

Trung tâm Kỹ thuật TĐC

ttkttcdlcl@khanhhoa.gov.vn

 

A1

Phòng Tổ chức Hành chính

ptchc.ttkttcdlcl@khanhhoa.gov.vn

 

A2

Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp

pnvth.ttkttcdlcl@khanhhoa.gov.vn

 

A3

Phòng Thử nghiệm Hóa học và Vi sinh vật

ptnhhvsv.ttkttcdlcl@khanhhoa.gov.vn

 

A4

Phòng Thử nghiệm Vật liệu xây dựng

ptnvlxd.ttkttcdlcl@khanhhoa.gov.vn

 

A5

Phòng Kỹ thuật đo lường

pktdl.ttkttcdlcl@khanhhoa.gov.vn

 

1

Huỳnh Cường

hcuong@khanhhoa.gov.vn

Giám đốc

I5.3

 Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN

ttudtbkhcn@khanhhoa.gov.vn

 

A1

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

pkhth.ttudtbkhcn@khanhhoa.gov.vn

 

A2

Phòng Nghiên cứu, Ứng dụng chuyển giao và Phát triển công nghệ

pncudcgptcn.ttudtbkhcn@khanhhoa.gov.vn

 

A3

Phòng Tư vấn và Dịch vụ

ptvdv.ttudtbkhcn@khanhhoa.gov.vn

 

A4

Phòng Đào tạo, tập huấn và Phát triển thị trường KHCN

pdtthptttkhcn.ttudtbkhcn@khanhhoa.gov.vn

 

1

Nguyễn Bảo Quốc

nbquoc@khanhhoa.gov.vnLiên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.