Advertising

Access counter
20 thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ được thực hiện trực tuyến mức độ 3

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo cung cấp 20 thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện trực tuyến mức độ 3 trong các lĩnh vực: Hoạt động Khoa học và Công nghệ, An toàn Bức xạ Hạt nhân, Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Hội, tổ chức phi chính phủ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

* Danh mục thủ tục:

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thời gian giải quyết

I

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

12

2

Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

12

3

cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập, cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức khoa học và công nghệ

10

4

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên của tổ chức khoa học và công nghệ

10

5

Đăng ký chuyển đổi tổ chức khoa học và công nghệ công lập để thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ

30

6

Thủ tục đăng ký thành lập mới doanh nghiệp khoa học và công nghệ

15

II

LĨNH VỰC AN TOÀN BỨC XẠ HẠT NHÂN

1

Cấp Giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

30

2

Cấp lại Giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

8

3

Cấp gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

30

4

Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

5

5

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

10

6

Cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ

8

7

Cấp lại Chứng chỉ nhân viên bức xạ

8

III

LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

1.

Cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

5

2.

Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu (hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ)

3

3

Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng

5

4

Thủ tục điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng

5

5

Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận hợp chuẩn độc lập

4

6

Đăng ký công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy độc lập

4

IV

LĨNH VỰC HỘI, TỔ CHỨC PHI CHÍN PHỦ

1

Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

15

HH


Bài viết khác
Thông báo cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa
Tình hình, kết quả cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 tỉnh Khánh Hòa
Kế hoạch tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước
Danh sách cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2017
Kế hoạch tuyên truyền CCHC tỉnh Khánh Hòa năm 2017
Công bố một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
Công tác cải cách hành chính quí I tỉnh Khánh Hòa năm 2017
Phê duyệt và công bố chỉ số và xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2016
Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017
Ban hành Đề án thành lập Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa
Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Báo cáo tóm tắt chỉ số cải cách hành chính năm 2015 tỉnh Khánh Hòa do Bộ Nội vụ công bố
Công tác cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa quý III năm 2016
Chỉ số PCI, chỉ số PAPI tỉnh Khánh Hòa năm 2015
Chỉ thị 19/CT-UBND về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016 của Sở Khoa học và Công nghệ
Quyết định 229/QĐ-UBND phê duyệt danh sách cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trực tuyến qua mạng Internet ở mức độ 3 của Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa
Tổng hợp công tác CCHC của tỉnh Quý III và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2015
Thông báo kết quả vòng sơ khảo và triệu tập các đội thi vào vòng chung kết cuộc thi "Mô hình, sáng kiến CCHC của công chức, viên chức trẻ" lần 2 năm 2015
Liên kết