Advertising

Access counter
Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 1537/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thí điểm và Bưu điện tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm:

- Tổ chức niên yết công khai Danh mục này tại Bộ phận một cửa, trụ sở làm việc và trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

- Tuyên truyền, phổ biến đến các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp về nội dung, phương thức thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích để đảm bảo lợi ích chính đáng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

* Xem chi tiết Quyết định và Danh mục thủ tục tại đây

HH


Bài viết khác
Tình hình, kết quả cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 tỉnh Khánh Hòa
Kế hoạch tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước
Danh sách cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2017
Kế hoạch tuyên truyền CCHC tỉnh Khánh Hòa năm 2017
Công bố một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
Công tác cải cách hành chính quí I tỉnh Khánh Hòa năm 2017
Phê duyệt và công bố chỉ số và xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2016
Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017
Ban hành Đề án thành lập Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa
20 thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ được thực hiện trực tuyến mức độ 3
Báo cáo tóm tắt chỉ số cải cách hành chính năm 2015 tỉnh Khánh Hòa do Bộ Nội vụ công bố
Công tác cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa quý III năm 2016
Chỉ số PCI, chỉ số PAPI tỉnh Khánh Hòa năm 2015
Chỉ thị 19/CT-UBND về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016 của Sở Khoa học và Công nghệ
Quyết định 229/QĐ-UBND phê duyệt danh sách cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trực tuyến qua mạng Internet ở mức độ 3 của Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa
Tổng hợp công tác CCHC của tỉnh Quý III và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2015
Thông báo kết quả vòng sơ khảo và triệu tập các đội thi vào vòng chung kết cuộc thi "Mô hình, sáng kiến CCHC của công chức, viên chức trẻ" lần 2 năm 2015
Báo cáo cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa quí III năm 2015
Liên kết