Quảng cáo

Lượt truy cập
Mời tham gia tập huấn sử dụng phần mềm đánh giá trình độ công nghệ

Phần mềm đánh giá trình độ công nghệ” được UBND tỉnh Khánh Hòa xây dựng với mục đích làm công cụ thu thập dữ liệu, đánh giá trình độ công nghệ của các ngành công nghiệp tỉnh Khánh Hòa, làm cơ sở định hướng chính sách đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh, do Sở Khoa học và Công nghệ quản lý.

Được xây dựng dưới dạng phần mềm dùng chung chạy trên môi trường web, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có thể đăng nhập để tự đánh giá trình độ công nghệ của doanh nghiệp mình. Cơ quan quản lý có thể thống kê trình độ công nghệ các ngành, lĩnh vực theo yêu cầu.

Để tiếp cận cơ sở lý thuyết của công cụ đánh giá và thực hành đánh giá thử, Sở Khoa học và Công nghệ kính mời đại diện quý cơ quan và đại diện phụ trách công nghệ của doanh nghiệp tham dự buổi tập huấn sử dụng phần mềm đánh giá trình độ công nghệ.

Thời gian: 08 giờ 00 phút. Ngày 24 tháng 5 năm 2016 (Thứ ba).

Địa điểm: Phòng máy tính 212 (Hội tin học tỉnh Khánh Hòa). Số 03 – Trần Hưng Đạo, TP Nha Trang (Trụ sở Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh).

         * Tài liệu tập huấn (tải về tại đây)

HH


Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.