Quảng cáo

Lượt truy cập
Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với cơ sở kinh doanh xăng dầu (27/02/2016)

Từ ngày 15/12/2015 đến ngày 25/01/2016, Đoàn Thanh tra được thành lập theo Quyết định thanh tra số 203/QĐ-SKHCN ngày 15/10/2015 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với 57 đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Kết quả như sau:

Các đơn vị đã có ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng. Tuy nhiên, vẫn còn một số thiếu sót, sai phạm, cụ thể như sau:

- Về tiêu chuẩn: 11 cửa hàng chưa công bố số hiệu tiêu chuẩn xăng, dầu trên cột đo; 01 cửa hàng công bố tiêu chuẩn cơ sở trên cột đo chưa chính xác.

- Về đo lường:

+ 05 cửa hàng kinh doanh xăng dầu sử dụng phương tiện đo có sai số phép đo vượt quá sai số cho phép. Trong đó, có 03 cửa hàng có 01 phương tiện đo có sai số phép đo + 0,5%.

+ 01 đơn vị sử dụng bộ bình đong đối chứng quá hạn kiểm định; 08 cửa hàng chưa đặt bình đong đối chứng tại nơi thuận lợi cho khách hàng và các cơ quan thẩm quyền thực hiện phép đo đối chứng

- Về chất lượng: 01 đơn vị kinh doanh sản phẩm dầu DO 0,25%S đã bị dừng lưu thông trên thị trường. Tuy nhiên, lô hàng chưa bán ra thị trường kể từ ngày nhập. Đoàn thanh tra đã yêu cầu Doanh nghiệp trả lại lô hàng cho thương nhân đầu mối.

 - Về sở hữu trí tuệ: 12 cửa hàng sử dụng dấu hiệu nhận diện thương hiệu “Petrolimex” không theo đúng hợp đồng Nhượng quyền thương mại; 01 cửa hàng sử dụng nhãn hiệu thương mại sai quy định trên biển hiệu.

*Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã được áp dụng:

- Đình chỉnh sử dụng 11 cột đo không đạt yêu cầu, đồng thời yêu cầu sửa chữa, kiểm định lại trước khi đưa vào sử dụng;

- Yêu cầu các cửa hàng kinh doanh xăng dầu thực hiện các nội dung sau:

+ Thực hiện công bố tiêu chuẩn cơ sở áp dụng đối với mặt hàng xăng, dầu đang kinh doanh;

 + Kiểm định lại bình đong đối chứng đã quá thời hạn kiểm định và đặt các bình đong đối chứng tại nơi dễ quan sát, thuận tiện cho việc phục vụ đối chứng của khách hàng và cơ quan có thẩm quyền.

+ Sử dụng dấu hiệu nhận diện thương hiệu “Petrolimex” theo đúng Hợp đồng Nhượng quyền thương mại.

- Yêu cầu doanh nghiệp loại bỏ nhãn hiệu Petro Pacific trên biển hiệu.

- Đình chỉ lô hàng dầu 0.25%S, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp thu hồi, trả lại thương nhân đầu mối lô hàng dầu DO 0,25%S. (Kết quả: đơn vị đã hoàn trả lô hàng về thương nhân đầu mối).

- Chánh Thanh tra Sở KH&CN xử lý xử phạt vi phạm hành chính 45 triệu đồng và tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu 01 tháng đối với 02 doanh nghiệp.

     Xem chi tiết:

    * Kết luận số 111/KL-SKHCN ngày 23/02/2016 kết luận về tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng.

Thanh tra SởBài viết khác
Kết luận Thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hàng hóa tại các đơn vị kinh doanh xăng dầu (Kết luận số 846/KL-SKHCN, ngày 15/7/2019)
Kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn bức xạ hạt nhân
Kết luận thanh tra về việc tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong quá trình kinh doanh xăng dầu
Kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn bức xạ hạt nhân
Kết luận thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng hàng hóa mặt hàng xăng dầu
Kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử
Kết luận thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng đối với mặt hàng xăng, dầu (19/02/2017)
Sở KHCN hướng dẫn tháo gỡ một số vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ
Kết luận thanh tra về đo lường trong kinh doanh vàng, về tiêu chuẩn, chất lượng và nhãn hàng hóa đối với vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên địa bàn tỉnh (03/11/2016)
Kết luận số 652 /KL-SKHCN ngày 04/7/2016 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa về việc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng đối với mặt hàng xăng, dầu.
Thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ đối với các đơn vị sử dụng, lưu giữ thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (02/01/2016)
Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa, mã số mã vạch và sở hữu trí tuệ đối với hàng đóng gói sẵn (07/12/2015)
Cảnh báo an toàn đồ chơi trẻ em
Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.