Quảng cáoLượt truy cập
Đề nghị báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 của tổ chức khoa học và công nghệ

Thực hiện quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/01/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ. Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa đề nghị các tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh do Sở Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 theo hướng dẫn chi tiết tại Điều 14 của Thông tư 03/2014/TT-BKHCN.

Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 các đơn vị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 31/12/2015 đồng thời gửi bản điện tử qua email: ndmai@khanhhoa.gov.vn để Sở KH&CN tổng hợp các thông tin liên quan báo cáo Bộ KH&CN.

Liên hệ: Ông Nguyễn Đình Mãi – Phòng QLCN&TTCN, ĐT: 0917 405 980.

* Thông tư 03/2014/TT-BKHCN (tải về)

* Phụ lục (tải về)

(Hoặc có thể tải về từ chuyên mục Văn bản PL trên Website Sở)

HH


Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.