Quảng cáoLượt truy cập
Thông báo đề nghị phối hợp báo cáo thống kê cơ sở về chuyển giao công nghệ 2014

Thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về chuyển giao công nghệ theo quy định hướng dẫn tại Thông tư 35/2011/TT-BKHCN ngày 16/12/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ; Nghị định 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.

Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) đề nghị Các tổ chức; cơ quan; đơn vị và doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa phối hợp báo cáo thống kê cơ sở về chuyển giao công nghệ theo mẫu phiếu đính kèm (Mẫu phiếu và hướng dẫn điền phiếu).

Báo cáo thống kê xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 31/5/2014.

Địa chỉ gửi qua đường bưu điện: Nhà C3 Khu liên cơ số 01 đường Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa. Đồng thời gửi file báo cáo điện tử qua địa chỉ email: huynhduchien@gmail.com; lbthuy@gmail.com.

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các tổ chức; cơ quan; đơn vị và doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa./.

Thông tin chi tiết xin liên hệ chị Lê Bích Thủy hoặc anh Huỳnh Đức Hiền Phòng Quản lý Công nghệ, điện thoại 0583 816884

HHLiên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.