Quảng cáo
Lượt truy cập
Thông tin đường dây nóng


1.Đường dây nóng về Cải cách hành chính và Thủ tục hành chính:

       Nếu gặp vướng mắc, khó khăn, đề nghị cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp gửi phản ánh, kiến nghị theo đường dây nóng sau:

        * Bộ phận một cửa:

                    Điện thoại: 0258. 3822247

       * Cán bộ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận một cửa:

                    Điện thoại: 0975554000

*. Phạm Thùy Quyên – Phó Chánh Văn phòng

             Điện thoại: 0258.3561563

             Email: pttquyen@khanhhoa.gov.vn

*. Huỳnh Kỳ Hạnh – Giám đốc Sở KH&CN

             Điện thoại: 0258.3824677; Di động: 0913419698

             Email: hkhanh@khanhhoa.gov.vn

*. Phòng Cải cách hành chính Sở Nội vụ

             Điện thoại: 0258.3810.440  

             Email: Cchc.snv@khanhhoa.gov.vn

             Hoặc caicachhanhchinhkh@gmail.com

*. Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính - Văn phòng UBND tỉnh 

              Điện thoại: 0258.3822765

              Mail: pkstthc.vpub@khanhhoa.gov.vn

Gửi nội dung phản ánh, kiến nghị qua chuyên mục “Tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị về giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” trên cổng thông tin điện tử Cải cách hành tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ truy cập:

             http://cchc.khanhhoa.gov.vn.


2.Đường dây nóng về chi phí không chính thức:

          - “Đường dây nóng về chi phí không chính thức” là số điện thoại và thư điện tử công vụ nhằm tiếp nhận những thông tin liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng và công tác thực hiện nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh(PCI).

          - Số điện thoại đường dây nóng: (+084) 258 3527135

           - Hộp thư điện tử đường dây nóng: thanhtra@khanhhoa.gov.vn

          - Bộ phận thường trực tiếp nhận, phân loại, xử lý thông tin đường dây nóng thuộc Thanh tra tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ: 26 Hùng Vương, P.Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Chân thành cám ơn sự hợp tác của quý ông/bà!
Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.