Quảng cáo

Lượt truy cập
Giới thiệu Trung tâm TC-ĐL-CL

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Khánh Hòa được thành lập theo Quyết định số 275/QĐ-UBND ngày 25/01/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa, thực hiện các hoạt động dịch vụ về tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ:

- Thực hiện các hoạt động hỗ trợ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Thực hiện các hoạt động đánh giá hệ thống quản lý chất lượng, giám định, chứng nhận chất lượng sản phẩm hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định pháp luật, ...

- Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn đo lường chất lượng cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các dịch vụ khoa học công nghệ khác theo nhu cầu của tổ chức, cá nhân.

- Tổ chức thực hiện các đề tài, dự án, nghiên cứu áp dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Địa chỉ:  11 Hùng Vương, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa

Điện thoại:  (058).3528369 – 6250034 /  Fax: (058) 3528369

Email: trungtamktkh@gmail.com

CHẤT LƯỢNG TẠO THỊNH VƯỢNGLiên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.