Quảng cáoLượt truy cập
Hướng dẫn thực hiện Hiệp định TBT trong các doanh nghiệp

Ngày 07/11/2006, Việt Nam đã trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới WTO, đồng thời bắt đầu từ ngày 11/01/2007 Việt Nam chính thức thực hiện các cam kết của mình trong việc mở cửa thị trường, giảm dần các hàng rào thuế quan và phi thuế quan trong đó có cam kết thực hiện Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại (Agreement on technical barries to trade, gọi tắt là Hiệp định TBT). 

      Việc cam kết thực hiện Hiệp định TBT đã mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường xuất khẩu, đảm bảo các loại hàng hóa được đối xử công bằng khi xuất sang các nước trong tổ chức WTO, đồng thời nó cũng đặt ra thách thức cho các doanh nghiệp phải tuân thủ các yêu cầu chặt chẽ về các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình đánh giá sự phù hợp mà thị trường các nước đặt ra.

     Tại tỉnh Khánh Hòa để thực thi Hiệp định TBT tại địa phương, UBND tỉnh đã có Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND ngày 24/01/2006 thành lập Cơ quan thông báo và Điểm hỏi đáp hàng rào kỹ thuật trong thương mại tỉnh Khánh Hòa, trụ sở đặt tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - số 11 Hùng Vương, Nha Trang.

     Nhằm giúp các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong tỉnh nắm bắt được tinh thần cơ bản của Hiệp định TBT, tránh những rào cản không cần thiết trong thương mại, những vấn đề mà doanh nghiệp cần thực hiện trong thời đại hội nhập kinh tế quốc tế, thực thi Hiệp định TBT trong phạm vi của doanh nghiệp và địa phương mình, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Khánh Hòa đã tập hợp thông tin từ các tài liệu tham khảo để biên soạn cuốn tài liệu Hướng dẫn thực hiện Hiệp định TBT trong các doanh nghiệp.

      Cuốn tài liệu này trình bày những nội dung và nguyên tắc cơ bản của Hiệp định TBT, các yêu cầu về thủ tục minh bạch hóa của Hiệp định TBT, các hoạt động triển khai Hiệp định TBT tại Việt Nam và Khánh Hòa (các văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan thực thi), các vấn đề doanh nghiệp cần thực hiện để thực thi Hiệp định TBT.

      Cuốn tài liệu này đặc biệt hữu ích đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Khánh Hòa trong thời kỳ hội nhập.

      Tuy nhiên đây là lần đầu tiên chúng tôi biên soạn cuốn tài liệu này nên sẽ không thể tránh khỏi sai sót, rất mong Quý độc giả thông cảm và góp ý để việc biên soạn sau này được hoàn thiện, phục vụ tốt hơn nhu cầu của Quý độc giả./.

        * Tài liệu Hướng dẫn thực hiện Hiệp định TBT trong các doanh nghiệp (tải tại đây).

CHI CỤC TC-ĐL-CL TỈNH KHÁNH HÒA


Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.