Quảng cáo

Lượt truy cập
Công tác quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng tháng 04/2014

Triển khai vận động doanh nghiệp tham gia giải thưởng chất lượng và xây dựng kế hoạch kiểm tra chất lượng mặt hàng mũ bảo hiểm và đồ chơi trẻ em năm 2014 theo đúng kế hoạch được phê duyệt, hướng dẫn áp dụng mã số mã vạch cho sản phẩm hàng hóa đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp.

- Hướng dẫn 02 doanh nghiệp áp dụng mã số mã vạch cho sản phẩm, hàng hóa.

- Nghiên cứu các quy định tại Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN để tổ chức hướng dẫn cho các Doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ trong việc quản lý chất lượng.

HH, theo b/c tháng 04/2014 của Chi cục TCĐLCLLiên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.