Quảng cáoLượt truy cập
Công tác quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng tháng 03/2014

Triển khai vận động doanh nghiệp tham gia giải thưởng chất lượng theo đúng kế hoạch được phê duyệt, hướng dẫn áp dụng mã số mã vạch cho sản phẩm hàng hóa đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp:

- Đã vận động 35 doanh nghiệp tham gia Giải thưởng chất lượng quốc gia theo công văn số 20/TĐC ngày 27 tháng 2 năm 2014 và đăng tin trên website của Sở Khoa học và Công nghệ.

- Hướng dẫn 02 doanh nghiệp áp dụng mã số mã vạch cho sản phẩm, hàng hóa.

HH, theo b/c tháng 03/2014 của Chi cục TCĐLCLLiên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.