Quảng cáoLượt truy cập
Công tác quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng tháng 02/2014

Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn đúng quy định và đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp:

- Tiếp nhận 01 hồ sơ công bố hợp chuẩn cho sản phẩm Đồ chơi trẻ em kính 3D của Công ty TNHH Dịch Vụ - Quảng Cáo Thái Bình Dương.

- Phân loại, đánh mã số cho 40 TCVN đã mua và đưa vào tra cứu phục vụ doanh nghiệp. 

HH, theo b/c tháng 01/2014 của Chi cục TCĐLCLLiên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.