Quảng cáoLượt truy cập
Công tác quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng tháng 01/2014

Kịp thời chuyển cảnh báo về đồ chơi trẻ em có chất độc hại đến các cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em trên địa bàn tỉnh và Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hướng dẫn áp dụng mã số mã vạch đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp. Kết quả như sau:

- Chuyển cảnh báo đồ chơi trẻ em có chứa chất độc hại đến 63 cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em trên địa bàn tỉnh và hướng dẫn các quy định của pháp luật trong kinh doanh mặt hàng đồ chơi trẻ em.

- Hướng dẫn 01 doanh nghiệp áp dụng mã số mã vạch.

HHuy, (theo b/c tháng 01/2014 của Chi cục TCĐLCL)Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.