thông tin cần biết
Lượt truy cập
Quá trình công tác của Lãnh đạo

GIÁM ĐỐC:

TS. Huỳnh Kỳ Hạnh

ĐT: (058) 3824677; 0913419698;  Email: hkhanh@khanhhoa.gov.vn

       TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ 10/1984 – 7/1990 : Trợ lý nghiên cứu – Nghiên cứu viên (Viện Hải Dương Học)

- Từ 7/1990 – 10/2003 : Nghiên cứu viên – Viện Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ Nha Trang

- Từ 10/2003 – 7/2004 : Trưởng Phòng Vật lý Ứng dụng Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

- Từ 7/2004 – 6/2008 : Phó Phân Viện Trưởng, Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

- Từ 6/2008 – 1/2004 : Phó Viện Trưởng, Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ Nha Trang

- Từ 1/2011 – nay : Giám đốc, Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa


PHÓ GIÁM ĐỐC

THẠC SĨ PHẠM CAO CƯỜNG

ĐT: 0258. 3815089; 0983158218;  Email: pccuong.skhcn@khanhhoa.gov.vn

      TÓM TẮC QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Tháng 4/1995-9/2003: Chuyên viên Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Khánh Hòa.

- Tháng 10/2003-9/2006: UBND tỉnh cử đi học Thạc sĩ tại Ucraina.

- Tháng 10/2006-7/2008: Chuyên viên Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

- Tháng 8/2008: Bổ nhiệm chức vụ Phó Chi cục trưởng.

- Tháng 3/2010: Điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Thanh tra.

- Tháng 8/2013:  Bổ nhiệm chức vụ Chánh Thanh tra.

- Tháng 12/2014 đến nay: Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở KH&CN.

- Tháng 5/2015 đến nay: Phó Bí thư Chi bộ Sở Khoa học và Công nghệ.

- Chủ tịch Công đoàn cơ sở các nhiệm kỳ: 2007-2010, 2010-2012, 2012-2017.PHÓ GIÁM ĐỐC

THẠC SĨ LÊ VINH LIÊN TRANG

ĐT: 0258. 3815568;  Email: lvltrang@khanhhoa.gov.vn

       
        TÓM TẮC QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ tháng 01/1999 – 12/2002: Nhân viên Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

- Từ tháng 01/2003 – 6/2009: Chuyên viên Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

- Từ tháng 7/2009 – 05/2010: Chuyên viên Văn phòng Sở KH&CN.

- Từ tháng 06/2010- 10/2010: Phó Chánh Văn phòng Sở KH&CN.

- Từ tháng 11/2010 -12/2016: Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

- Từ tháng 01/2017 đến nay: Phó Giám đốc Sở KH&CN


Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.