Advertising

Access counter
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Thực trạng liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân tại Khánh Hòa trong thời gian qua

Đơn vị chủ trì: Viện Kinh tế Việt Nam

Chủ nhiệm: TS. Đào Thị Hoàng Mai

Thời gian thực hiện: 9/2017 - 9/2018

Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ dự kiến họp ngày 08/01/2019 tại Hội trường tầng 4, Sở KH&CN Khánh Hòa
Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN năm 2018 (lần 2)

Sở KH&CN xin thông báo và mời các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện, gửi hồ sơ tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài:

* Lĩnh vực khoa học nông nghiệp

1/ Đề tài: Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất cây sầu riêng;

Tin tức
Liên kết