Quảng cáo

Lượt truy cập
Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về KH&CN đến năm 2020 và Chương trình tiềm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020
Theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ giới thiệu nội dung và phương thức đề xuất đặc hàng đến các địa phương, tổ chức trên địa bàn tỉnh để đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhằm tham gia các chương trình dựa trên chức năng, nhiệm vụ, điều kiện và nhu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị.
Thông báo đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập
Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đang tiếp tục triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập (Gọi tắc Chương trình 592), UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì tham mưu đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc phạm vi của chương trình.
Quy định về bài viết cộng tác trên Tạp chí Khoa học công nghệ và môi trường Khánh Hòa
Tạp chí Khoa học công nghệ và môi trường Khánh Hòa là 1 trong 5 cơ quan báo chí của tỉnh Khánh Hòa, do Sở Khoa học và Công nghệ trực tiếp quản lý. Tạp chí là diễn đàn trao đổi khoa học và công nghệ; công bố và giới thiệu các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới, các thành tựu khoa học, kỹ thuật mới liên quan tới các lĩnh vực: Khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, công nghệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng góp phần nâng cao chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết thay thế Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND
Thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018, trong nội dung xem xét, thông qua nghị quyết có xem xét thay thế Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND quy định mức chi và chế độ hỗ trợ kinh phí cho đề tài khoa học và công nghệ cơ sở từ ngân sách nhà nước tỉnh Khánh Hòa.
Tập huấn tuyên truyền kết quả đề tài nghiên cứu khoa học «Khảo sát tỷ lệ tiền đái tháo đường và đái tháo đường không được chẩn đoán và các yếu tố liên quan ở người ≥ 45 tuổi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa»
Đề tài “Khảo sát tỷ lệ tiền đái tháo đường và đái tháo đường không được chẩn đoán và các yếu tố liên quan ở người ≥ 45 tuổi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa” do TS. BS. Viên Quang Mai – Viện Pasteur làm chủ nhiệm đã được thực hiện thành công năm 2017.
Tin tức
Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.