Quảng cáo

Lượt truy cập
Xây dựng phần mềm hỗ trợ lập kế hoạch và xử lý chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức xét duyệt và thông qua đề cương đề tài khoa học cấp tỉnh “Xây dựng phần mềm hỗ trợ lập kế hoạch và xử lý chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa” do Thanh tra tỉnh Khánh Hòa là đơn vị chủ trì thực hiện, CN. Lê Hữu Trí – Chánh Thanh tra Tỉnh làm chủ nhiệm đề tài.
Đào tạo An toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ
Trong 03 ngày 27-29/6/2018, tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp cùng Công ty TNHH Dịch vụ và Thiết bị kỹ thuật An Việt tổ chức khóa đào tạo An toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ trong công nghiệp, X-quang chẩn đoán y tế, người phụ trách ứng phó sự cố bức xạ và người phụ trách an toàn bức xạ.
Nghiên cứu các giải pháp quản lý thu - thi ngân sách tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025
Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức xét duyệt và thông qua đề cương đề án khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu các giải pháp quản lý thu - thi ngân sách tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025” do Sở Tài Chính Khánh Hòa là đơn vị chủ trì thực hiện, CN. Vĩnh Thông – Phó Giám đốc Sở làm chủ nhiệm đề án.
Hội thảo Ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ nông nghiệp
Hội thảo đã giới thiệu nhiều tham luận về nghiên cứu cây trồng vật nuôi, các giải pháp công nghệ cao ứng dụng vào sản xuất phát triển nông nghiệp; trao đổi, thảo luận về nhu cầu về ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, các giải pháp công nghệ, những kinh nghiệm, kết quả đã đạt được của nghiên cứu, ứng dụng KH&CN có thể phổ biến và nhân rộng.
Chương trình Khuyến nông: “Nông nghiệp – làng nghề”
Được diễn ra vào 02 buổi chiều ngày 29 – 30/6/2018, tiến hành tham quan 04 mô hình nông dân, doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất giỏi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, bao gồm: Trang trại nuôi trồng thủy sản Chính Mỹ (Ninh Phú, Ninh Hòa), trang trại trồng bưởi, xoài Úc và quýt đường của ông Ngô Ngọc Trai (Khánh Hiệp, Khánh Vĩnh), trại nuôi ong dú của ông Lê Duy Vũ (Diên Sơn – Diên Khánh) và showroom giới thiệu sản phẩm của Công ty Cổ phần Nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hòa.
Tin tức
Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.