Quảng cáo

Lượt truy cập
Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Hoàn thiện quy trình canh tác, bảo quản 03 giống xoài: Cát Hòa Lộc, Úc và Canh Nông tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Hồ Huy Cường

Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ dự kiến họp vào tuần thứ IV tháng 8/2018 tại Hội trường tầng 4, Sở KH&CN Khánh Hòa
Triển khai đề án “Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Khánh Hòa”
Đề án tập trung vào 04 nội dung chính, cụ thể: Cơ sở lý luận về quản lý Nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài; Thực trạng tình hình hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015-2018; Thực trạng quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại tỉnh Khánh Hòa; Các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới.
Danh mục văn bản mới liên quan đến Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, xuất nhập khẩu 6/2018

Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí

Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
Tập huấn “Nâng cao kiến thức thực thi và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ”
Với mục tiêu giúp các cán bộ quản lý, cơ quan thực thi trong tỉnh cập nhật hệ thống pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ và nâng cao kinh nghiệm trong công tác thực thi và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, ngày 12/7/2018, tại Hội trường Chi cục Đo lường, Chất lượng cùng với sự phối hợp, hỗ trợ của Cục Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hoà đã tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao kiến thức thực thi và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ”.
Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018

Theo Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018 sẽ là 255 chỉ tiêu, trong đó:

     - Ngạch chuyên viên (01.003): 195 chỉ tiêu;

     - Ngạch kiểm soát viên thị trường (21.189): 09 chỉ tiêu;

     - Ngạch kiểm lâm viên (10.226): 15 chỉ tiêu;

Tin tức
Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.