Quảng cáo

Lượt truy cập
Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Nhằm nâng cao hiệu quả việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính Nhà nước, và bổ sung đội ngũ đánh giá viên nội bộ của các quan hành chính Nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2013, sáng 12/11 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Khánh Hòa, Ban Chỉ đạo áp dụng ISO 9000 tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công ty Tư vấn Quản lý Quốc tế và Hỗ trợ kỹ thuật cao tổ chức khai mạc lớp Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính Nhà nước.

Phần mềm quản lý CSDL về hiện trạng chất lượng MT, ĐDSH và KT-XH vùng Bình Cang - Nha Phu

Thực hiện Quyết định số 253/QĐ-UBND tỉnh ngày 22/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt và công bố ứng dụng kết quả đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học để bảo vệ đa dạng sinh học vùng Bình Cang - Nha Phu”, sáng ngày 22/11/2013, Viện Hải dương học phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tập huấn chuyển giao phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu về hiện trạng chất lượng môi trường, đa dạng sinh học và kinh tế - xã hội vùng Bình Cang - Nha Phu cho các sở, ngành, địa phương liên quan trong tỉnh. Giảng viên hướng dẫn cho lớp tập huấn là ông Ngô Mạnh Tiến - phụ trách Phòng dữ liệu và GIS - Viễn thám, Viện Hải dương học.

Khánh Hòa tham gia TECHMART ĐĂK NÔNG 2013

TECHMART ĐĂK NÔNG 2013  (CHỢ CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ VÙNG NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN) được  Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức tại tỉnh Đắk Nông từ ngày  12/11  đến ngày  15/11/2013.

Sở KH&CN đề nghị báo cáo quyết toán kinh phí và nội dung thực hiện đề tài năm 2013

Căn cứ quy định tại điều 3 và điều 6 của Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đã ký giữa Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Khánh Hòa với đơn vị chủ trì thực hiện đề tài. Sở KH&CN có một số đề nghị sau:

Các đơn vị chủ trì thực hiện đề tài và chủ nhiệm đề tài khẩn trương hoàn tất báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện đề tài trong năm 2013,

Giải pháp nâng cao thể chất học sinh phổ thông các cấp giai đoạn 2015 - 2020

Hội đồng KH&CN tỉnh vừa thông qua thuyết minh đề tài “Giải pháp nâng cao thể chất học sinh phổ thông các cấp giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tại tỉnh Khánh Hòa” do CN. Nguyễn Văn Hòa (Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa) làm chủ nhiệm.

Tin tức
Liên kết

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA
Giấy phép số: 14/GP-STTTT, ngày  30  tháng 9  năm 2016
Chịu trách nhiệm chính:  TS. Huỳnh Kỳ Hạnh.
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Nha Trang, Khánh Hòa;    Điện thoại: 84 258 3824676;  Fax: 84 258 3824676;   Email: skhcn@khanhhoa.gov.vn.