Khen thưởng gương điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới giai đoạn 2021-2023 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa
Thực hiện Công văn số 3864/HD-UBND ngày 21/4/2023 của UBND tỉnh về việc sơ kết công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2023. Ngày 08/5/2023, Hội đồng Thi đua khen thưởng Sở KH&CN đã họp và xem xét, đề xuất khen thưởng
Thông báo trọng tâm ôn tập tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ Khánh Hòa
Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ Khánh Hòa thông báo trọng tâm ôn tập phỏng vấn, sát hạch như sau:
Nội quy phỏng vấn xét tuyển viên chức Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ
Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 72/QĐ-SKHCN ngày 19/4/2023 Về việc ban hành Nội quy phỏng vấn xét tuyển viên chức Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ
Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2023 của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ Khánh Hòa
Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ Khánh Hòa thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2023 của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ Khánh Hòa
Thông báo danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2023 của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ Khánh Hòa
Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ Khánh Hòa thông báo Danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2023 của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ Khánh Hòa
Đăng ký nhu cầu bồi dưỡng về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của địa phương năm 2023
Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao năng lực, trình độ quản lý hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo cho cán bộ công chức, viên chức lĩnh vực khoa học và công nghệ tại địa phương, Học viện Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Học viện) tiến hành tổng hợp nhu cầu của các địa phương về đào tạo bồi dưỡng cho công chức, viên chức năm 2023
Tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ Khánh Hòa
Theo yêu cầu vị trí việc làm đăng ký dự tuyển. Đề xuất các ý tưởng nghiên cứu, triển khai ứng dụng các tiến bộ KH&CN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa phù hợp với chuyên môn tại vị trí dự tuyển.
Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ Khánh Hòa
Hội đồng tuyển dụng viên chức, Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa cần tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ, cụ thể như sau:
Thông báo Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ
Thực hiện Quyết định số 2579/QĐ-BKHCN ngày 20/12/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) thông báo đến các cơ quan, đơn vị và viện, trường trên địa bàn tỉnh biết và quan tâm
Nghị định về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
Chính phủ ban hành Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ
Sau khi rà soát số lượng viên chức, căn cứ nhu cầu tuyển dụng viên chức của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ Khánh Hòa (sau đây gọi tắt là Trung tâm), Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau:
Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nhân tài trên địa bàn Khánh Hòa
Ngày 23/9/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Nghị quyết số 11/2022/NQ- HĐND về việc quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nhân tài trên địa bàn Khánh Hòa.
Thông tư quy định chức danh, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ.
Ngày 31/8/2022, Bộ Nội vụ  ban hành Thông tư số 07/2022/TT-BNV, quy định về chức danh, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ
Tổ chức thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ hạng I, hạng II năm 2022.
Bộ KH&CN vừa có Công văn số 704/BKHCN-TCCB ngày 04/4/2022 về việc Tổ chức thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ hạng I, hạng II năm 2022
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022
Sở Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022 (Kế hoạch số 20/KH-SKHCN ngày 11/01/2022)
|<<    <   
[1]23
   >    >>|
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Liên kết