Tổ chức thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ hạng I, hạng II năm 2022.
Bộ KH&CN vừa có Công văn số 704/BKHCN-TCCB ngày 04/4/2022 về việc Tổ chức thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ hạng I, hạng II năm 2022
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022
Sở Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022 (Kế hoạch số 20/KH-SKHCN ngày 11/01/2022)
|<<    <   
[1]23
   >    >>|
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Liên kết