Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 06 năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ
Căn cứ Kế hoạch số 1445/KH-UBND ngày 20/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2023. Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch triển khai (Kế hoạch 304/KH-SKHCN ngày 28/02/2023)
Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022, triển khai Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh năm 2023
Sáng ngày 28/02/2023, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022, triển khai Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh năm 2023. Các đồng chí: Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Kế hoạch thực hiện các biện pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót, cải thiện Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023
Nhằm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác cải cách hành chính năm 2022; tiếp tục thực hiện các biện pháp cải thiện chất lượng phục vụ, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp trong năm 2023.
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ
Thực hiện Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 (Kế hoạch 283/KH-SKHCN ngày 23/02/2023)
Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2023
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định 3604/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2023
Kế hoạch cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023.
Sở Khoa học và Công nghệ vừa có Quyết định số 10/QĐ-SKHCN ngày 16/01/2023 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023
Kết quả công tác cải cách hành chính Sở KH&CN năm 2022
Năm 2022, với rất nhiều sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo Sở, công chức viên chức và người lao động của Sở KH&CN, công tác cải cách hành chính Sở KH&CN năm 2022 đã đạt được những kết quả đáng kể:
Công bố Chỉ số và xếp hạng kết quả cải cách hành chính (PARI) và xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2022
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 108/QĐ-SKHCN ngày 12/01/2023 về việc phê duyệt và công bố chỉ số và xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2022.
Thực hiện Kết luận số 91-KL/TU ngày 18/10/2022 của ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước
Thực hiện Chương trình hành động số 12823/CTr-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh về Triển khai thực hiện Kết luận số 91-KL/TU ngày 18/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 30/KH-SKHCN ngày 06/01/2023 để triển khai thực hiện.
Kế hoạch Cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch số 1445/KH-SKHCN ngày 09/9/2022 Kế hoạch Cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân,
Thông báo triển khai khảo sát mức độ hài lòng năm 2022
Triển khai Kế hoạch khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập y tế, giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyết tại Quyết định số 1732/QĐ-UBND ngày 15/6/2022.
Kế hoạch Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ  tỉnh Khánh Hòa xây dựng Kế hoạch Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ (Kế hoạch 1061/KH-KHCN ngày 21/7/2022), như sau:
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của sở khoa học và công nghệ (Quyết định số 1959/QĐ-UBND)
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 1959/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 về việc công bố thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.
Giải pháp cải thiện và nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trong năm 2022 và các năm tiếp theo của Sở KH&CN
Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng điều hành, quản trị và hành chính công của bộ máy chính quyền từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, xây dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu các phòng, đơn vị triển khai thực hiện tập trung vào một số vấn đề như sau:
|<<    <   
[1]2345678
   >    >>|
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Liên kết