Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 129/QĐ-SKHCN ngày 06/9//2021 về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Sở Khoa học và Công nghệ.
Kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách hành chính Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa
Sở KH&CN vừa ban hành Quyết định số 121/QĐ-SKHCN ngày 19/08/2021 về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách hành chính Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa
Sở Khoa học và Công nghệ công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 96/QĐ-SKHCN ngày 14/7/2021 về việc Công nghệ công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các lĩnh vực hoạt động
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
Sở KH&CN vừa ban hành Quyết định số 90/QĐ-SKHCN ngày 28/06/2021 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ được công bố tại Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 24/01/2018; Quyết định số 2036/QĐ-UBND ngày 07/8/2020; Quyết định số 1691/QĐ-UBND và 1692/QĐ-UBND ngày 22/06/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
Sở KH&CN vừa ban hành Quyết định số 83/QĐ-SKHCN ngày 08/06/2021 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ được công bố tại Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.
Công tác cải cách hành chính của Sở K&CN tháng 4/2021
Trên cơ sở các kế hoạch đã xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, hướng đến mục tiêu tiếp tục thực hiện tốt công tác CCHC, tuyên truyền CCHC, công tác tiếp công dân, giải quyết TTHC, rà soát đơn giản hóa TTHC,…
Quyết định về việc Giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 cho các sở, ngành, địa phương năm 2021
Ủy ban nhân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định 904/QĐ-UBND ngày 12/4/2021 về việc Giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 cho các sở, ngành, địa phương năm 2021.
Tổng kết công tác cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2020
Theo Báo cáo số 43/BC-UBND ngày 17/3/2021, công tác cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2020 đã đạt được những kết quả sau:
Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2021
Tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 3959/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2021.
Ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
Sở KH&CN vừa ban hành Quyết định số 21/QĐ-SKHCN ngày 23/02/2021 về việc Ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
Phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính (PARI) và xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh
Ủy ban nhân tỉnh Khánh Hòa vừa Phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính (PARI) và xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh theo Quyết định 141/QĐ-UBND ngày 14/01/2021.
Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
Sở KH&CN vừa ban hành Quyết định số 15/QĐ-SKHCN ngày 29/01/2021 về việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021. Mục tiêu Kế hoạch:
Tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2030
Trong 10 năm qua, bên cạnh việc cụ thể hóa Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước của Chính phủ vào điều kiện thực tế của địa phương, thì hầu hết các quy định, chỉ đạo của Trung ương về CCHC đều được tỉnh quan tâm triển khai đầy đủ.
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2884/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 về việc Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.
|<<    <   
[1]234567
   >    >>|
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Liên kết