Công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ và bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 729/QDD-UBND ngày 16/03/2022 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ và bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
Tổng kết công tác cải cách hành chính tỉnh Khánh Hoà năm 2021
Toàn bộ 7 giải pháp quản lý nhà nước về CCHC được triển khai đồng bộ, nề nếp, hiệu quả từ xây dựng chương trình, kế hoạch, phân công và phối hợp, kiện toàn đội ngũ tham mưu, đẩy mạnh tuyên truyền và tập huấn nghiệp vụ, kiểm tra, khảo sát sự hài lòng, đánh giá xếp hạng kết quả CCHC hàng năm.
Sửa đổi, bổ sung Danh mục thủ tục hành chính cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, thực hiện bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Khánh
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định 632/QĐ-UBND ngày 02/3/2022 về việc Sửa đổi, bổ sung Danh mục thủ tục hành chính cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, thực hiện bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Nâng cao chỉ số cải cách hành chính Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022
Sáng ngày 25/02/2022, Chi bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Giải pháp khắc phục nâng cao chỉ số cải cách hành chính Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị trực thuộc năm 2022”.
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ
Thực hiện Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch số 208/KH-SKHCN ngày 28/02/2022 tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 với mục tiêu sau:
Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 13/QĐ-SKHCN ngày 27/01/2021 Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ.
Chương trình cải cách hành chính Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2021 – 2030
Căn cứ Quyết định số 4831/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2030, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Chương trình cải cách hành chính Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2021 - 2030
Kế hoạch cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 04/QĐ-SKHCN ngày 18/01/2022 Kế hoạch cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022. Theo đó, mục tiêu trọng tâm của Kế hoạch như sau:
Công bố Chỉ số và xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2021
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định 107/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 về việc phê duyệt và công bố Chỉ số và xếp hạng kết quả cải cách hành chính (PARI) năm 2021
Chương trình cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2030.
Ngày 24/12/2021, UBND tỉnh có Quyết định 4831/QĐ-UBND ban hành Chương trình cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2030.
Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2022
Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2022 được ban hành kèm theo Quyết định số 4782/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.
Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 129/QĐ-SKHCN ngày 06/9//2021 về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Sở Khoa học và Công nghệ.
Kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách hành chính Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa
Sở KH&CN vừa ban hành Quyết định số 121/QĐ-SKHCN ngày 19/08/2021 về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách hành chính Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa
Sở Khoa học và Công nghệ công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 96/QĐ-SKHCN ngày 14/7/2021 về việc Công nghệ công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các lĩnh vực hoạt động
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
Sở KH&CN vừa ban hành Quyết định số 90/QĐ-SKHCN ngày 28/06/2021 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ được công bố tại Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 24/01/2018; Quyết định số 2036/QĐ-UBND ngày 07/8/2020; Quyết định số 1691/QĐ-UBND và 1692/QĐ-UBND ngày 22/06/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.
|<<    <   
[1]2345678
   >    >>|
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Liên kết