Góp ý dự thảo Khung Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại công văn số 3278/UBND-KGVX ngày 08 tháng 4 năm 2020, về việc giao Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa (viết tắt Sở KH&CN) chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan góp ý dự thảo Khung Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp của Bộ Khoa học và Công nghệ (viết tắt là Dự thảo).
Góp ý Quy định xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 2717/UBND-KGVX ngày 21/3/2018 về việc ban hành Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực khoa học và công nghệ; trong đó UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&N) dự thảo Quyết định ban hành Quy định xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước, theo đúng trình tự thủ tục được quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/9/2018.
|<<    <   
[1]23
   >    >>|
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Liên kết