Mời báo giá dịch vụ tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về sở hữu trí tuệ trên báo
Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa có nhu cầu tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về sở hữu  trí tuệ rộng rãi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thông qua kênh báo chí với các nội dung như sau:
Quyết định Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Dự án: Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 10/QĐ-SKHCN ngày 26/01/2022 Quyết định Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Dự án: Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Sở Khoa học và Công nghệ
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án: Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 09/QĐ-SKHCN ngày 24/01/2022 về viêc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án: Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Sở Khoa học và Công nghệ
Quyết định về việc phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế và dự toán chi phí chuẩn bị dự án Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 07/QĐ-SKHCN ngày 21/01/2022 về viêc phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế và dự toán chi phí chuẩn bị dự án Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Sở Khoa học và Công nghệ, với các nội dung chính sau:
Kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu “Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021”
Sở KH&CN vừa ban hành Quyết dịnh 212/Q Đ-SKHCN ngày 15/12/2021 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu “Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021”
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu “Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021” của Sở Khoa học và Công nghệ
Sở KH&CN vừa ban hành Quyết định số 198/QĐ-SKHCN ngày 24/11/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu “Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021” của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa như sau:
Phê duyệt dự toán thực hiện gói thầu “Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021”
Sở KH&CN vừa ban hành Quyết định số 197/QĐ-SKHCN ngày 22/11/2021 về việc phê duyệt dự toán thực hiện gói thầu “Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021”, với các nội dung cụ thể như sau:
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản xe ô tô
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo số 846/TB_SKHCN ngày 10/7/2020 về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản. Theo đó, sau khi xem xét các tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản xe ô tô như sau:
Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Liên kết